Over ons

Carroussel 03

De veranderende samenleving

We leven in een veranderende samenleving. En dat zien we ook in het aanbod van sport, recreatie, entertainment en cultuur. Er is meer diversiteit in het aanbod, een veranderend behoeftepatroon en meer keuzes in vrijetijdsbesteding. Er is steeds meer individualisering en volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zal het aantal leden bij verenigingen de komende jaren steeds verder dalen. Stichting House of Esports gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van sociale participatie en burgerschap tot het “samen doen”. Er komt een nieuwe generatie aan waar allerlei devices als smartphones, tablets, VR AR en PC’s een wezenlijk onderdeel zijn van hun leven en tot hun eerste levensbehoefte horen.

Esports en Gamen

Populariteit van esports is vooral onder de nieuwe generatie, maar ook bij de millenial en Generatie Z groot. De term ‘esports’ staat voor het competitief spelen – in de vorm van competities of toernooien – van computerspellen. Voor een groot deel vinden wedstrijden online plaats, maar ook op grote evenementen en fysieke locaties waar men elkaar offline treft. Waar esports de topsport bedient, geldt gaming als de breedtesport. Wereldwijd wordt esports steeds populairder. Terug te zien in de cijfers van fans en toeschouwers zowel online als in stadions (2019: 335 miljoen). En zelfs tot over een miljard aan prijzengeld in 2019.

In Nederland hebben we esports (nog) niet op deze manier afgebakend. De term ‘esports’ gebruiken we als brede definitie voor elke gameplay in een virtuele wereld. Van de games die thuis op een computer of console worden gespeeld, tot grote competities met stadions vol toeschouwers. Maar ook de games die fysieke beweging koppelen aan de virtuele wereld, zoals bijvoorbeeld met innovatieve gymzalen. Het werken met deze brede definitie heeft als doel de gehele belevingswereld van de ‘nieuwe generatie’ mee te nemen, van topsport tot grassroots. We denken dat de overheid samen met het bedrijfsleven maar ook maatschappelijke- onderwijs- en welzijnsorganisaties een rol moeten nemen binnen esports en gaming, een (vooralsnog) commerciële wereld.

De nieuwe generatie moet gefaciliteerd worden in hun hobby en sport. Voor esports moet een uitgebreid actieplan opgezet worden met aandacht voor evenementen, ondersteuning en andere domeinen zoals gezondheid, zorg, economie, arbeidsmarkt, jeugd en onderwijs (van normen, waarden en bewustwording tot het inzetten van influencers). Een consortium moet worden gevormd met bedrijfsleven, kennisinstellingen, gebruikers en overheid.

Diverse interventies zijn gestart waar House of Esports in Rotterdam een belangrijke rol heeft gespeeld, voor de troepen uit heeft gelopen en een echte pioniersrol vervuld heeft in de afgelopen drie jaar.

House of Esports

House of Esports is ontstaan vanuit de behoefte van diverse stakeholders in de esportsmarkt om meer draagvlak te creëren in Nederland voor esports als sport en als onderdeel van de maatschappij.

House of Esports bouwt aan een community voor de gamer die geaccepteerd wordt en voorziet in hun behoeftes. Door middel van verschillende concepten en samenwerkingen is House of Esports de thuisbasis voor esports in Nederland.

House of Esports beweegt zich op het snijvlak van overheid, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven, de community en de esports stakeholders. Op deze manier komt de maatschappelijke waarde die esports kan bieden naar voren.

Vanuit deze maatschappelijke waarde faciliteren en ondersteunen wij de sport en brengen het naar een hoger niveau.

Missie

House of Esports heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van welzijn, kennis en sociale vaardigheden van jongeren in de maatschappij en in het bijzonder in achterstandswijken in dorpen en steden.

Visie

House of Esports tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van educatieve projecten en evenementen, al dan niet in overleg en/of samenwerking met overheden en semi-overheden, waarbij esports zal worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden, en de focus zal worden gelegd op de sociale cohesie, educatie, cognitieve ontwikkeling, saamhorigheid, gezondheid en het wegnemen van de negatieve stigma's van esports (het bevorderen van bewust gamen) door middel van het bijdragen aan de profilering van esports als vorm van educatie. Alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We’re in for the better game!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Partners

 • Partners YouTalentPartners YouTalent
 • Event BrokerEvent Broker
 • BaanBaan
 • Partners MConPartners MCon
 • Partners TheChallengeRoomPartners TheChallengeRoom
 • JD eventmanagementJD eventmanagement
 • Partners 21CCPartners 21CC
 • ErasmusEsportsErasmusEsports
 • Sportbedrijf RotterdamSportbedrijf Rotterdam
 • Partners GvB FoundationPartners GvB Foundation
 • FutureMindzFutureMindz
 • 4 All Levels4 All Levels
 • SportSupportSportSupport
 • Partners Court PerformancePartners Court Performance
 • DurftDurft
 • Orange Motors GroepOrange Motors Groep
 • Partners KayzrPartners Kayzr
 • Partners PijlBoogPartners PijlBoog
 • HumanitasHumanitas
 • PrestigePrestige
 • Ministerievan Visuele ZakenMinisterievan Visuele Zaken
 • Partners KNBBPartners KNBB
 • Gemeente RotterdamGemeente Rotterdam
 • Next Level EsportsNext Level Esports
 • AlbedaAlbeda

  Copyright © 2018 - 2020 Stichting House of Esports Gamen in de Maatschappij. Alle rechten voorbehouden