Skip to main content

Missie en visie

House of Esports bevordert en ontwikkelt het welzijn, kennisniveau en de sociale vaardigheden van jongeren en ouderen in de maatschappij en in het bijzonder in kansrijke wijken in dorpen en steden.

House of Esports wil dit bereiken door het organiseren van educatieve projecten en evenementen, onder andere in samenwerking met overheden en semi-overheden, waarbij esports en het spelen van games de basis is voor de maatschappelijke doeleinden. Hiermee leggen we de focus op sociale cohesie, educatie, talent, cognitieve ontwikkeling, saamhorigheid en gezondheid. Bovendien nemen we hiermee de negatieve stigma's van esports en gaming weg en bevestigen we de positieve educatieve en vormende waarden van esports en gaming.

We’re in for the better game!